I juni 2019 utgavs min introduktionsbok om relationell psykoterapi:
Relationell Psykoterapi - introduktion & idéhistoria
Med en presentation av den Intersubjektiva Systemteorin (IST)

Förlag: BoD    Pris: 260 kr
Häftad, 404 sidor
ISBN: 9789178513253

Boken går att beställa och provläsa i nätbokhandel t.ex. hos: www.bokus.com 

(klicka på bilden t.v. för att läsa texten!)

Här finns en recension av min bok att ladda ner från tidskriften: Psykoterapi 2019:4 s 51 
och en kompletterande artikel om relationell psykoterapiteknik: Psykoterapi 2020:3 s 30-33

I "Omdöme och metaforer - för en breddad syn på det mänskliga psyket" (2021) har jag gjort en jämförelse mellan två transformativa begrepp, metaforer och omdöme från böckerna: I metaforernas landskap (2020) av Gudrun Olsson och Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet (2020) av Jonna Bornemark. Artikeln går att ladda ner här: Psykoterapi 2021:1 s 30-34  


Till höger finns några filer som kan laddas ner:
 
  * Två artiklar om psykoterapins vetenskapsteori från 2006 &
     2010
  * Artiklarna om "Psykoanalysens ansikte" från 2016 och
     "Fältpsykologi" från 2017
  * Bokrecension av "Det Maskulina Projektet" från 2019 ur ett
      relationellt perspektiv.
  *  En liten handout om Relationell Psykologi från mina 
      föreläsningar


Förteckning över mina publikationer:
 
WÅNGE, T.      

(2021b) Lewis Aron (1952-2019) - en av grunderna av den relationella psykoterapin. Psykoterapi 2021:2 s.19-26 
(2021a) Omdöme och metaforer - för en breddad syn på det mänskliga psyket. Psykoterapi 2021:1 s.30-34 
(2020e) Skyll inte på Freud! (Debatt om den psykiska ohälsan) Psykologtidningens Sajt. 2020.10.25  (se ovan: Debatt & Essäer)             
(2020d) "Det beror på" är svaret på frågan om den relationella psykoterapitekniken. Psykoterapi 2020:3 s.30-33 
(2020c) Recension av H. MacIntosh: "Develpomental Couple Therapy for Complex Trauma – A Manuel for Therapists” 
                N.Y.: Routledge, 2019. Psykoterapi  2020:2 s.48-51 
(2020b)  … i spåren av Corona, 2019. Psykoterapi 2020:2 s.33-35 (se ovan: Debatt & Essäer)
(2020a) Karlssons bokreplik och fortsatt diskussion. Psykoterapi 2020:1 s.50-51
(2019b) Recension av G. Karlssson: "Det maskulina projektet" Sthlm. Symposium, 2019. Psykoterapi 2019:2 s.49-52 
(2019a)  Relationell Psykoterapi - introduktion & idéhistoria. Stockholm: BoD - Books on Demand
(2018f) Rapport från IARPP:s 16:e konferens i NYC 14-17/6 2018. Psykoterapi 2018:4 s.38-41 
(2018e) Mot en ny psykodynamisk teori. Del 2. Teori & Praktik i förändring. Psykoterapi 2018:4  s.16-25
(2018d) Vad står den psykoanalytiska/psykodynamiska teorin idag? Del 1. Freuds blinda fläckar. Psykoterapi 2018:3 s.24-35
(2018c) Recension av A. Linnér & H. Nyman: "Kärlekens koreografi. Du och jag och vi hos psykologen" Sthlm. NoK, 2017.     
                Psykoterapi 2018:1 s.44-46 
(2018b) Det Tredje - en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del  2) Psykoterapi 2018:1 s.25-31
(2018a) Recension av A. Linnér & H. Nyman: "Kärlekens koreografi. Du och jag och vi hos psykologen" Sthlm. NoK, 2017.
                Psykologtidningen. 2018:2 s.30. 
(2017f)  Det Tredje - en ömsesidig bekräftelse- och igenkänningsteori (Del 1) Psykoterapi 2017:4 s.19-24
(2017e) Meningsfull Psykologi. (Essä) Psykologtidningen 2017:8 s.34-35 (se ovan: Debatt & Essäer)
(2017d) Rapport från IARPP:s 15:e konferens i Sydney 25-28/5 2017. Psykoterapi 2017:1 s.22-25
(2017c) Fältteori- Psykodynamisk teori under utveckling. Psykoterapi 2017:3 s.26-33
(2017b) Recension av Jessica Benjamin: "Beyond Doer and Done To". 2018 N.Y.: Routledge. Psykologtidningen. 2017:7 s.36. 
(2017a) Vägen till mästerskap? En kritisk analys av Scott Millers projekt  (Debatt)  Psykoterapi . 2017:1 s.22-25
(2016e) Recension av Elisabeth Howell & Sheldon Itzkowitz (eds): ”The Dissociative Mind in Psychoanalysis: Understanding and 
               Working with Trauma”. 2016, N.Y.: Routledge. Divan 2016:3-4 s.138-140
(2016d) Rapport från IARPP:s konferens i Rom 9-12 /6 2016. Psykoterapi 2016:3 s.34-35
(2016c) Psykoanalysen har många ansikten. Psykoterapi 2016:3 s.6-13
(2016b) Affektregleringsteori - en integration av psykoterapi & neurologi. Psykoterapi 2016:2 s.6-11
(2016a) Harry Stack Sullivan. Del 2. Psykoterapi 2016:1 s.15-24
(2015d) Harry Stack Sullivan. Del 1. Psykoterapi 2015:4 s.32-37
(2015c) Recension av "Affect Regulation Theory" av Daniel Hill. W.W. Norton 2015. Psykologtidningen 2015:9-10 s.37 
(2015b) Rapport från IARPP:s konferens i Toronto 25/6-28/6 2015. Psykoterapi 2015:3 s.46-47
(2015a) Psykisk ohälsa och psykoterapi - en idéhistorisk analys och framtidsvision. Psykoterapi 2015:1 s.30-37
(2013d) Psykologförbundet bör tillsätta en haverikommission (Debatt om fallet Thomas Quick). Psykologtidningen 2013:10 s.32-35
(2013c)  Stephen Mitchell och det Relationella Perspektivet (del 2). Psykoterapi2013:3 s.30-37
(2013b) Stephen Mitchell och det Relationella Perspektivet (del 1). Psykoterapi 2013:2s.14-21
(2013a) Filmtipset: Hanna Arendt. Omtumlande film om ondskans banalitet. Psykologtidningen 2013:2 s.33 
(2012c) Psykoanalysen är död - leve psykoanalysen ! (Debatt). Psykologtidningen 2012:8 s.35  
(2012b) Vad blir det av den svenska psykoterapin? (Debatt). Psykologtidningen 2012:6 s.33-34
(2012a) Can Love Last? Some relational perspectives in family counselling work. Paper presenterat. vid  IARPP 10th Anniversary
               Conference
, New York 2012, March
(2011b) Det relationella perspektivet. Insikten 2011:3 s.17-23
(2011a) Towards a Formulation of An Epistemological Theory For Psychotherapy. Paper presenterat vid IARPP Madrid 2011 Annual
                Conference
, July 1
(2010b) Anknytningsteorin stödjer den psykodynamiska psykoterapin. Psykologtidningen  2010:6 s.39-40
(2010a) Mot formulerandet av en vetenskapsteori för psykoterapi. Psykisk Hälsa 2010:1 s.16-26
(2008e) Destruktivitet och Ondska, del 2. Ludvig Igras författarskap i en idéhistorisk analys. Insikten 2008:5 s.7-20
(2008d) Jag finner inget nytt. (Debatt). Psykologtidningen 2008:15 s.35
(2008c) Destruktivitet och Ondska, del 1. Ludvig Igras författarskap i en idéhistorisk analys. Insikten 2008:4 s.19-25
(2008b) Sluta avhumanisera psykologin (Debatt) Psykologtidningen 2008:5 s.23-24
(2008a) Psykoterapeuter älskar att se upp till Donald Winnicott. Psykologtidningen 2008:1 s.14-15
(2007)  Teorier om pedofili och sexuella övergrepp - en översikt. Insikten 2007:1 s.22-27
(2006b) Till psykoterapins vetenskapsteori. Psykisk Hälsa 2006:1 s.29-3 
(2006a) Är alla kognitiva terapiformer lika förträffliga? (Debatt). Psykologtidningen2006:01 s.22-23
(2005b) Lånta fjädrar (Debatt). Psykologtidningen 2005:14 s.24-25
(2005a) Sexualiteten idag – symbolisk, imaginär eller real? Insikten 2005:1 s.36-42
(2004)  Från intra-psykologi till komplex flerdimensionell relationspsykologi.
               Några nya perspektiv på den psykoanalytiska teorin med hjälp av bl.a. Arnold
               H. Modell. Insikten 2004:5 s.30-33
(2003b) En stor kunskapsteoretisk utmaning (Debatt). Psykologtidningen 2003:4 s.21
(2003a) Naturvetenskapen vår tids religion (Debatt). Psykologtidningen 2003:1 s.12-13
(1998)  Tänk psykodynamiskt – agera kognitivt! Betraktelser från ”What Works” av en kriminalvårdspsykolog. Runt-i-Krim 1998:21
               s.14-15 
(1995)  Psykoanalys - vetenskap eller vad? Psykologtidningen 1995:14 s. 4-9
(1993)  Insändare! Lars Noren? Arnold Schwartzenegger! (Psykologiskt Kåseri) ”Dyschan”. Psykologtidningen 1993:12 s.13
(1993)  All You Need Is Love - om auktoritetsproblemet hos Freuds arvtagare & framväxten av objektrelationsteorin. Psykologtidningen
              1993:11 s. 4-9
                                                                                      
WÅNGE-GUSTAFSON, T.
 
(1993) Parallellprocesser i handledning och psykoterapi. Psykisk Hälsa 1993:I s.36-45
(1992) Den gåtfulle Donald Winnicott. Psykologtidningen 1992:4 s.4-7
(1990) Recension av "A Dictionary of Kleinian Thought" av R.D. Hinshelwood (Free Ass Books. London 1989). Psykisk Hälsa 1990:IV
             s.316-318
(1990) Recension av "Love's Executioner -  and other tales of psychotherapy" av Irvin D.Yalom (Basic Books 1989). Psykologtidningen
             1990:15 s.20
(1990) Recension av "Vad är Psykoanalys?" av Elna Bering (ed.) (Stockholm: Raben & Sjögren (1990) Psykologtidningen 1990:13 s.7
(1990)  Donald Winnicott i våra hjärtan. Psykologtidningen 1990:8 s.12-15