Välkommen till
Tomas Wånge
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad handledare

• Psykoterapi
• Parsamtal  
• Familjerådgivning 
• Familjekonflikter
• Stöd- och krissamtal
• Bearbetning av trauman         och sexuella övergrepp
• Handledning & Utbildning


Fr.o.m. November 2023
startar jag inga nya terapier


Jag arbetar därefter bara med handledning, föreläs-ningar och utbildning.

Jag nås på tel:
0734 204400
eller på e-post:
waange@telia.com

 Jag har lång erfarenhet som psykolog och psykoterapeut i Linnestaden.

Numera arbetar jag endast i privatpraktik men har tidigare parallellt haft deltidsanställning som familjerådgivare, företagspsykolog och kriminalvårdspsykolog.  

Under mitt arbete har jag träffat vuxna, ungdomar, barn, par och familjer samt arbetat med grupper och organisationer.

Relationell Psykologi

De senaste åren har jag allt mera kommit att inspirerats av den s. k. relationella psykoterapiinriktningen.
Detta är en psykodynamisk psyko-terapi som är ganska metodneutral och utgår istället från samarbetet mellan klienten och terapeuten.
Den uppstod som en reaktion på ett tidigare alltför ortodoxt, auktori-tärt och hierarkisk synsätt på psyko-analytisk terapi. Jag har skrivit en hel del om detta, bl.a. en introduk-tionsbok. Mer information finns att hämta här på de följande sidorna.   


Mottagning:

Linnéstadens Psykoterapi
Institut  
(LPI)

(web-adress: lpigbg.se)

Mottagningen ligger i centrala Göteborg på Järntorget 4.


Info om GDPR Dataskydd för personuppgifter finns här: