Välkommen till
Tomas Wånge
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad handledare

• Psykoterapi
• Parsamtal  
• Familjerådgivning 
• Familjekonflikter
• Stöd- och krissamtal
• Bearbetning av sexuella
   övergrepp
• Handledning


Välkommen
att boka en tid !


Jag nås på tel:
0734 204400

Eller skriv några rader till min e-post:
waange@telia.com

Jag har lång erfarenhet som psykolog och psykoterapeut i Linnestaden.

Numera arbetar jag endast i privatpraktik men har tidigare parallellt haft deltidsanställning som familjerådgivare, företagspsykolog och kriminalvårdspsykolog.  

De senaste åren har jag allt mera kommit att inspirerats av den psykodynamiska s. k. relationella psykoterapi-inriktningen.
 
Under mitt arbete har jag träffat vuxna, ungdomar, barn, par och familjer samt arbetat med grupper och organisationer.

Mottagning:
Linnéstadens Psykoterapi
Institut  
(LPI)

(web-adress: lpigbg.se)

Mottagningen ligger i centrala Göteborg på Järntorget 4.


Info om GDPR Dataskydd för personuppgifter finns här: