Nedan är en förteckning över de professionella föreningar jag är ansluten till:

      •  Sveriges Psykologförbund
      •  Psykoterapi Centrum
      •  Svenska Föreningen för Relationell Psykoterapi                •  The International Association for Relational
          Psychoanalysis and Psychotherapy

sfrp
svenska föreningen för relationell psykoterapi
 

Privatmottagning:

Tomas Wånge                 tel. 0734 204400
Linnéstadens Psykoterapi Institut (LPI)
Järntorget 4