Jag är privatpraktiserande leg.psykolog, leg psykoterapeut/gruppterapeut,
handledare i psykoterapi och lärare vid Linnestadens Psykoterapi Institut (LPI)


Legitimationer & motsvarande: 
* Handledarutbildning i psykoterapi 1989 (auktoriserad av RPC)
* Psykoterapeutlegitimation 1987
* Psykologlegitimation 1984
 
Teoretisk utbildning:
* Doktorandkurser i forskningsmetodik m.m.                                       
* Nyare akademiska betyg:
   Sexologi (2008) Feministisk teori (2008) Idé & Lärdomshistoria (2007-2008)   
 

Psykoterapeutisk utbildning:
 
* Handledarutbildning i psykoterapi, 2-årig: teori, handledning på eget handlednings- 
   arbete, specialarbete. Göteborgs Universitet.
* Steg 2 utbildning i individualpsykoterapi: teori, handledning i psykoterapi, egen
   individualterapi. Göteborgs Universitet.
* Gruppterapiutbildning, 4-årig: teori, handledning i gruppterapi, egen gruppterapi.
   Gruppterapiföreningen i Göteborg.
* Motivational Interviewing (MI). Kognitivt förändrings-motivations program av 
   Miller & Rollnick. Två tredagarskurser 2001. Kriminalvårdsverket.
* Certifiering: Program för att leda icke våldsgrupper för män. Femdagars utbildning
   2008.
  
Jag har arbetat som privatpraktiserande psykolog sedan början av 1980-talet inom det kliniska och arbetspsykologiska området, med
    -  Psykoterapi: individual-, grupp & parterapi och familjerådgivning
    -  Psykoterapihandledning: individuellt & grupp för psykoterapeuter utan steg 1,
        med steg 1 och med steg 2-utbildning i psykoterapi,
    -  Handledning för arbetsplatser & behandlingsinstitutioner inom psykiatrin,
        omsorg, socialtjänst, polisen, skolan m.m.
    -  Personalgrupper, konflikthantering konsultationer på arbetsplatser.
    -  Undervisningsarbete inom Göteborgs universitetet: psykologlinjen &
        socialhögskolan, psykoterapiutbildningar och på arbetsplatser.