Denna sida är under omarbetning!

Jag kommer här att presentera några sevärda Youtube-filmer med egna kommentarer och referenslista.

    Youtube – filmer om PDT

    På Youtube finns rikligt av videofilmer: högt & lågt och kort & långt. Det kan vara svårt att hitta material som har hög        kvalitet både vad gäller innehåll och ljud & bild. Jag har här nedan sammanställt ett antal sevärda Youtube-filmer. I
    en bifogad nedladdningsbar fil HÄR gör jag en presentation av innehållet och kompletterar med en del egna 
    kommentarer. Jag har också gjort upp en liten referenslista efter föreläsningarna.

RELATIONELL PSYKOTERAPI (Youtube-filmer):
 
Introduktion: Spyros Orfanos: 1. On relational YA & psychotherapy (8 min) 2. On relational YA & psychotherapy. How do we get there. (11 min):
Relationell psykoterapi: Avgi Saketopoulou: Relational Psychotherapy.
      (7 min)
 
Några Relationella begrepp (korta filmer på 2–4 min):

Det Tredje: Jessica Benjamin: The concept of The Third (2 min):
Enactment: Jeremy Safran:  Affect regulation, mindfulness & enactment in 
       psychoanalysis.
 
(3 min)
Infantilism – den utvecklingspsykologiska slagsidan: Andrew Samuels
       Relational Psychoanalysis in USA & Britain. (2 min)
Oformulerade erfarenheter och metaforer: Donnel Stern: Witnessing 
       Across Time
(2 min) 
Enactment & det-vi-vet-men-inte-tänkt: David Wallin: Enactments,
      mentalizing and developing a mindful stance with the patient
.
(2 min)
Relationell terapihandledning: Maria Gilbert: A relational approach to
      Clinical Supervision
. (3 min)
 
Tre olika alliansbrott – Jeremy Safran samtalar med patienter:
        1. Withdrawal-rupture (12 min)
        2. Confrontation: This is a waste of time (9 min)
        3. Mixed confrontation/withdrawal rupture (5 min)

Youtube-filmer från Stillpoint:

Jag är sedan 2006 engagerad i IARPP
och har deltagit på nedanstående internationella konferenser:


2018 Jun 14-17, New York: Hope and Dread: Therapists and Patients in an Uncertain
                              World
 
2017 May 25-28, Sydney: From the Margins to the Centre: Contemporary Relational
                               Perspectives

2016 Jun 9-12, Rom: The Arts of Time: Relational Psychoanalysis and forms of
                                Vitality in  Clinical Processes

2015 Jun 25-28, Toronto: The Relational Pulse: Controversies, Carichtures & Clinical
                               Wisdom

2012 Mar 1-4, New York: 10th Anniversary Conference. The Legacy of Stephen
                                Mitchell: Sustaining Creativity in Our Psychoanalytic Work

2011 Jun 29-Jul 2, Madrid: Changing Psychoanalysis for a Changing Society
2010 Feb 25-28, San Francisco: Expanding the Relational Context: Desire, Sexuality,
                                 Politics, Economics, Aestheties  

2007 Jul 5-8, Aten: Metamorphosis: Therapeutic Change in a Changing World

Nedan finns konferensrapporter och mina paperpresentationer för nedladdning: