Denna sida är under omarbetning!

Jag kommer här att presentera några sevärda Youtube-filmer med egna kommentarer och referenslista.

    Youtube – filmer om PDT

    På Youtube finns rikligt av videofilmer: högt & lågt och kort & långt. Det kan vara svårt att hitta material som har hög        kvalitet både vad gäller innehåll och ljud & bild. Jag har här nedan sammanställt ett antal sevärda Youtube-filmer. I
    en bifogad nedladdningsbar fil HÄR gör jag en presentation av innehållet och kompletterar med en del egna 
    kommentarer. Jag har också gjort upp en liten referenslista efter föreläsningarna.

RELATIONELL PSYKOTERAPI (länkar till Youtube-filmer)
 
Introduktion: Spyros Orfanos: 1. On relational YA & psychotherapy (8 min) 2. On relational YA & psychotherapy. How do we get there. (11 min):
Relationell psykoterapi: Avgi Saketopoulou: Relational Psychotherapy.
      (7 min)
 
Några Relationella begrepp (korta filmer på 2–4 min):

Det Tredje: Jessica Benjamin: The concept of The Third (2 min):
Enactment: Jeremy Safran:  Affect regulation, mindfulness & enactment in 
       psychoanalysis.
 
(3 min)
Infantilism – den utvecklingspsykologiska slagsidan: Andrew Samuels
       Relational Psychoanalysis in USA & Britain. (2 min)
Oformulerade erfarenheter och metaforer: Donnel Stern: Witnessing 
       Across Time
(2 min) 
Enactment & det-vi-vet-men-inte-tänkt: David Wallin: Enactments,
      mentalizing and developing a mindful stance with the patient
.
(2 min)
Relationell terapihandledning: Maria Gilbert: A relational approach to
      Clinical Supervision
. (3 min)
 
Tre olika alliansbrott – Jeremy Safran samtalar med patienter:
        1. Withdrawal-rupture (12 min)
        2. Confrontation: This is a waste of time (9 min)
        3. Mixed confrontation/withdrawal rupture (5 min)

Youtube-filmer från Stillpoint:

Jag är sedan 2006 engagerad i IARPP
och har deltagit på nedanstående internationella konferenser:


2018 Jun 14-17, New York: Hope and Dread: Therapists and Patients in an Uncertain
                              World
 
2017 May 25-28, Sydney: From the Margins to the Centre: Contemporary Relational
                               Perspectives

2016 Jun 9-12, Rom: The Arts of Time: Relational Psychoanalysis and forms of
                                Vitality in  Clinical Processes

2015 Jun 25-28, Toronto: The Relational Pulse: Controversies, Carichtures & Clinical
                               Wisdom

2012 Mar 1-4, New York: 10th Anniversary Conference. The Legacy of Stephen
                                Mitchell: Sustaining Creativity in Our Psychoanalytic Work

2011 Jun 29-Jul 2, Madrid: Changing Psychoanalysis for a Changing Society
2010 Feb 25-28, San Francisco: Expanding the Relational Context: Desire, Sexuality,
                                 Politics, Economics, Aestheties  

2007 Jul 5-8, Aten: Metamorphosis: Therapeutic Change in a Changing World

Nedan finns konferensrapporter och mina paperpresentationer för nedladdning: