Välkommen till
Tomas Wånge
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad handledare

• Psykoterapi
• Parsamtal  
• Familjerådgivning 
• Bearbetning av     
   familjekonflikter
• Stöd- och krissamtal
• Bearbetning av sexuella
   övergrepp
• Handledning
• Egenterapi

Välkommen att
boka en tid !

Skriv några rader till min e-post:
waange@telia.com

Jag nås också på tel:
0734 204400


Jag har lång erfarenhet som psykolog och psykoterapeut i Linnestaden.

Numera arbetar jag endast i privatpraktik men har tidigare parallellt haft deltidsanställning som familjerådgivare, företagspsykolog och kriminalvårdspsykolog.  


De senaste åren har jag allt mera kommit att inspirerats av den psykodynamiska s. k. relationella psykoterapi-inriktningen.
 
Under mitt arbete har jag träffat vuxna, ungdomar, barn, par och familjer samt arbetat med grupper och organisationer.

Mottagning:
 
Jag arbetar på och är delägare i Linnestadens Psykoterapi Institut, LPI         (web-adress: lpigbg.se)
 
Mottagningen ligger i centrala Göteborg på Järntorget 4.