Välkommen till
Tomas Wånge
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad handledare

Jag har lång erfarenhet som psykolog och psykoterapeut i Linnestaden. Numera arbetar jag endast i privatpraktik men har tid-igare parallellt haft deltids-anställning som familje-rådgivare, företagspsykolog och kriminalvårdspsykolog.  

De senaste åren har jag allt mera kommit att arbeta från den psykodynamiska s. k. relationella psykoterapi-inriktningen. (Se sid. 2)
 
Under mitt arbete har jag träffat vuxna, ungdomar, barn, par och familjer samt arbetat med grupper och organisationer.


Välkommen att boka tid !

Skriv några rader till min e-post:
waange@telia.com

Jag nås också på tel:
0734 204400

 


Jag erbjuder:

 
• Psykoterapi
• Parsamtal / Familjerådgivning
• Konsultation och rådgivning
• Stöd- och krissamtal
• Bearbetning av sexuella övergrepp
• Handledning och utbildning


Mottagning:
 
Jag arbetar på och är delägare i Linnestadens Psykoterapi Institut, LPI         (web-adress: lpigbg.se)
 
Mottagningen ligger i centrala Göteborg på Järntorget 4.